Termeni si conditii abonament

 •  TIB RENT A CAR SRL – FURNIZOR DE SERVICII 
”TIB RENT A CAR SRL” este o societate, persoana juridica cu sediul social la Calea Martirilor 1989, nr.53, Timisoara, Timis, Romania, inregistrata la Registrul de Comert sub Cod fiscal: 35226010, Nr. reg. comertului: J35/2782/2015, care organizeaza, coordoneaza, oferteaza si comercializeaza serviciile de asistenta rutiera sau alte servicii conexe sub forma de abonament anual, pe teritoriul judetului Timis – Romania
 •  BENEFICIAR
Persoana fizica sau juridica care a subscris abonamentului sus-mentionat si care este proprietarul vehiculului asigurat, precum si orice conducator auto autorizat de acesta si orice persoana transportata legal si gratuit in limita numarului de locuri din certificatul de inmatriculare al vehiculului asigurat sunt considerate beneficiari
 •  Beneficiile afiliatilor sunt garantate in Judetul TIMIS (RO), pentru o perioada de 12 luni. Serviciile sunt garantate din ziua urmatoare platii, daca nu se specifica in mod expres intr-o alta sectiune a termenilor si conditiilor contractuale. Plata este indivizibila catre TIB RENT A CAR SRL sau agentii mandatate de aceasta.
 • La expirare, orice contract de afiliere semnat in momentul producerii unui incident in Jud. Timis se reinnoieste pentru o perioada consecutiva de un an, cu exceptia cazului in care abonatul cere rezilierea acestuia, in orice moment, sub rezerva unei notificari de o luna, prin scrisoare recomandata. In caz de neplata, TIB RENT A CAR SRL isi rezerva dreptul de a suspenda garantiile din a cincea zi de la data limita si pana la plata completa, garantiile intrand in vigoare in a doua zi dupa plata abonamentului.
 •  Orice vehicul nou sau folosit, de orice marca, a carui masa maxima autorizata nu depaseste 3,5t, lungimea nu depaseste 7 metri, este in perioada de validitate a inspectiei tehnice periodice la momentul incidentului si a carui numar de inmatriculare a fost mentionat in declaratia de afiliere, este considerat VEHICUL ELIGIBIL.
 • Vehiculele inchiriate pe termen scurt sau comerciale, vehicule de curierat, vehicule utilizate pentru transportul remunerat al persoanelor, precum si vehicule utilizate in afara utilizarii normale a destinatiei lor pentru competitii diverse, vehiculele destinate exportului, vehiculele inmatriculate in strainatate (cu exceptia cazului in care beneficiarii au un domiciliu legal in Jud. Timis) NU sunt considerate vehicule eligibile. In mod exceptional, vehiculele membrilor personalului ambasadelor straine, precum si orice institutie diplomatica stabilita in Jud. Timis sunt considerate vehicule acoperite, indiferent unde acestea sunt inmatriculate.
 •  Este considerat incident orice defectiune mecanica, electrica sau electronica a vehiculului asigurat, care genereaza imobilitatea sau imposibilitatea deplasarii acestuia in conditii rezonabile de siguranta. De asemenea, avaria datorata combustibilului necorespunzator, vandalism, pierderea cheii sau cheia blocata in interiorul vehiculului, incendiul vehiculului sunt considerate INCIDENTE.
 • Urmatoarele situatii NU sunt considerate incidente si nu beneficiaza de asigurere: defectiuni care nu imobilizeaza masina, care nu pericliteaza siguranta pasagerului si care nu sunt in contradictie cu codul rutier, imobilizarea de catre politie a vehiculului, sechestrarea sau orice alta imobilizare legala, imobilizarea in urma utilizarii off-road a vehiculului, sau in urma unui dezastru natural cum ar fi inundatii, un cutremur, o cadere de stanca (sau orice alt dezastru climatic) sau custodia vehiculului intr-un atelier de caroserie, indiferent daca este pentru lucrari de intretinere sau renovare care nu au legatura cu incidentul sau pentru lucrari de reparatii ca urmare a unui incident in atelierul propriu-zis. Evenimentele cauzate de un conducator auto incapabil de a conduce, aflandu-se sub influenta alcoolului sau narcoticelor, precum si pentru orice interventie care devine imposibila TIB RENT A CAR SRL poate face apel la politie, pompieri si protectie civila.
 • EXCLUDERI GENERALE SI PARTICULARE: Orice eveniment cunoscut pe perioada validitatii abonamentului; Evenimente si circumstante legate direct sau indirect de nerespectarea legislatiei aplicabile;
 • Evenimente care au avut loc in afara validitatii abonamentui; Toate daunele care rezulta direct sau indirect din utilizarea armelor de foc; Afectiuni si evenimente care rezulta din utilizarea acuta sau cronica a medicamentelor, a alcoolului, narcotice sau a oricaror altor substante neprescrise de medic si sunt sub observatia acestuia; Orice servicii care nu au fost solicitate telefonic la anuntul incidentului sau neautorizate de catre TIB RENT A CAR SRL; Orice prejudiciu provocat, direct sau indirect, intentionat sau fraudulos, a unor acte rau-intentionate sau ilegale ale abonatului; Orice prejudiciu care este, direct sau indirect, rezultatul exploatarii unei afaceri, gestionarea unei afaceri sau exercitarea unei profesii; Vatamarea corporala sau pagubele materiale produse in timpul sau ca urmare a desfasurarii unei activitati profesionale care afecteaza orice beneficiar angajat in baza unui contract de munca sau de ucenicie; Orice daune cauzate direct sau indirect de sau ca urmare a costurilor rezultate din urmarirea penala; Si toate acuzatiile care nu sunt prevazute in mod expres in acesti termeni si conditii. Se intelege in mod expres ca, in caz de accident, TIB RENT A CAR SRL nu poate inlocui organele competente precum politia, ambulanta, pompierii, etc.
 • TIB RENT A CAR SRL nu este raspunzator pentru daunele, intarzierile, esecurile sau impedimentele care pot aparea in furnizarea de servicii atunci cand nu-i sunt imputabile sau atunci cand sunt rezultatul unor cazuri de forta majora, cum ar fi razboiul, razboiul civil, invasie, acte de forta inamica, ostilitati, confiscari sau nationalizari, greve, epidemie, pandemie, situatii de carantina, sabotaj, miscari de teren, cutremure, inundatii precum si orice cataclism natural.
 • TARIFUL abonamentului este mentionat in cadrul acestui contract, iar plata acestuia se poate face prin orice modalitate (cash, transfer bancar, online, ordin de plata, etc.) catre TIB RENT A CAR SRL sau oricarui agent intermediar mandatat de acesta. Un card de membru si o factura sunt trimise abonatului la incasarea abonamentului, prin e-mail sau la adresa de corespondenta declarata in contract. Adresa declarata la semnarea contractului va fi folosita pe durata validitatii abonamentului ca adresa de DOMICILIU sau locul de repatriere al vehicolului, exceptand cazurile in care la cererea abonatului vehicolul trebuie transportat la cel mai apropiat service autorizat iar distanta intre locul interventiei si acesta este mai mica sau cel mult egala cu ce intre domiciliu si locul interventiei. Beneficiile garantate prin afiliere sunt acordate numai in Jud. Timis si exclusiv ca urmare a incidentelor sus-mentionate care au loc in Jud. Timis.
 • Orice persoana care doreste utilizarea serviciilor TIB RENT A CAR SRL, dar nu este afiliata la momentul aparitiei unui incident, poate totusi beneficia de aceste servicii prin suscrierea abonamentului si prin plata taxei de afiliere la locul unde a fost imobilizat vehiculul, plus o taxa de inregistrare de 50% ca marja a afilierii la momentul incidentului.
 • TIB RENT A CAR SRL determina si organizeaza modul de transport necesar pentru beneficiari. Acesta poate fi vehiculul de serviciu de patrulare, camionul de remorcare, taxi sau orice alt mijloc de transport public.
 •  TIB RENT A CAR SRL isi rezerva dreptul absolut de a denunta afilierea prin scrisoare recomandata trimisa in termen de 15 zile de la data abonarii si in special datorita neplatii sau comportamentului anterior contrar bunei-credinte al abonatului. Suma abonamentului va fi rambursata in termen de cel mult 30 de zile de la denuntarea afilierii. In caz de reinnoire prin domiciliere bancara, iar daca beneficiarul nu este de acord cu orice modificare a conditiilor generale de afiliere, o poate rezilia in termen de 15 zile de la data scadentei.
 •  In lipsa platii tuturor sumelor datorate, TIB RENT A CAR SRL isi rezerva dreptul de a transmite dosarul unei terte parti specializate pentru exercitarea activitatii de recuperare pe cale amiabila. Aceasta persoana va fi mandatata cu scopul recuperarii sumei datorate, plus o dobanda anuala de intarziere egala cu dobanda legala, plus 10%, precum si o compensatie fixa de 20%, cu un minim de … Lei, sub rezerva calcului valoarii reale a daunelor suferite, daca acestea sunt superioare.
 •  Datele personale sunt folosite exclusiv pentru indeplinirea contractului in conformitate cu reglementarile in vigoare, inclusiv cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 cu privire la prelucrarea datele personale si la libera circulatie a acestor date (regulamentul GDPR). Datele sensibile sunt procesate numai in contextul executarii unei creante care face obiectul unui contract. Aceste date sunt prelucrate de personal autorizat si competent. Abonatul poate oricand sa consulte, sa rectifice, sa solicite transferabilitatea sau stergerea datelor printr-o cerere scrisa, datata si semnata, precum si o dovada a identitatii, prin e-mail sau prin posta la adresa de corespondenta mentionata in acest contract.
 • Politica noastra privind protectia vietii private este acoperita integral de politica noastra de confidentialitate. Acest document este disponibil gratuit pe site-ul nostru https://tractari-banat.ro/
 •  Orice corespondenta referitoare la acesti termeni si conditii trebuie adresata Serviciului Clienti TIB RENT A CAR SRL, Calea Martirilor 1989, nr.53, Timisoara, Timis, Romania. Orice corespondenta adresata abonatului este valabila la adresa mentionata la momentul subscrierii sau cea anuntata ulterior prin scrisoare recomandata.  
 •  TIB RENT A CAR SRL nu este raspunzator pentru daunele, intarzierile, esecurile sau impedimentele care pot aparea in executarea serviciilor atunci cand nu-i sunt imputabile sau cand sunt rezultatul unor cazuri de forta majora, cum ar fi razboiul, razboiul civil, invazie, acte de forte inamice straine, ostilitati (indiferent daca exista sau nu o declaratie de razboi), confiscare, nationalizare, greva, revolta, terorism, epidemii, pandemii, carantina, sabotaj, colapsul sau miscarea terenurilor, inundatiile si alte cataclisme naturale. TIB RENT A CAR SRL isi rezerva dreptul de a refuza interventia atunci cand locatia incidentului este in mod evident inaccesibila si/sau modalitatea de acces este impracticabila. Acelasi lucru se aplica oricaror daune rezultate din pierderea, distrugerea sau deteriorarea proprietatii sau orice pierdere sau cheltuiala care rezulta din aceasta sau orice pierdere care ar fi o consecinta directa sau indirecta sau care ar fi cauzata in totalitate sau partial de radiatii ionizante, explozie radioactiva toxica a unui compus nuclear exploziv sau a oricaror componente ale acestuia.
 •  TIB RENT A CAR SRL isi rezerva dreptul de a suspenda prestanta serviciilor sau de a rezilia calitatea de membru, in cazul in care exista fraude, abuz si/sau incidente repetate cauzate de nereparare sau de performanta necorespunzatoare, sau daca dovedeste ca defectiunea sau imobilizarea era cunoscuta in momentul afilierii sau solicitarii unei interventii. Acelasi lucru este valabil daca se constata ca soferul nu este capabil sa conduca, nu este capabil sa efectueze manevrele care ii revin sau este sub influenta alcoolului sau narcotice. TIB RENT A CAR SRL isi rezerva, de asemenea , dreptul de a suspenda serviciile sau de a denunta calitatea de membru in cazul in care beneficiarul este in incapacitate de plata catre TIB RENT A CAR SRL si furnizorilor sai de servicii sau care se refera la antecedente de acest gen.  
 •  Orice litigiu, sub orice forma, va fi de competenta exclusiva a instantelor Jud. Timis.